VARDAS, PAVARDĖ

GYVEN. VIETOS ADRESAS

DOKUMENTO (pasas / ID) NR,
Išdavimo data

TELEFONO NR.

ELEKTRONINIO PAŠTO ADRESAS

ATVYKIMO – IŠVYKIMO LAIKAS

KARTU ATVYKĘ SUAUGĘ / VAIKAI

Su vidaus tvarkos taisyklėmis svečio atmintine susipažinau.
1.    Užsakovas įsipareigoja supažindinti kitus nuomoje dalyvaujančius sodybos svečius su priešgaisrinėmis ir saugaus elgesio taisyklėmis ir visiškai atsako už tai, kad sodybos svečiai laikytųsi šių taisyklių.
2.    Svečiui ar jo vaikams susižalojus pačiam arba sugadinus savo turtą dėl pačių kaltės, pažeidžiant saugaus elgesio, priešgaisrines ir vidaus tvarkos taisykles, sodybos šeimininkai už tai neatsako.
3.    Už nelaimingus atsitikimus ir jų pasekmes, įvykusius dėl alkoholio vartojimo, atsako pats svečias.
4.    Svečias visiškai ir pilnai materialiai atsako už sugadintą ar sunaikintą sodyboje ir jos teritorijoje esantį kilnojamą ir nekilnojamą turtą.
5.    Visų saugumui sodybos teritorija yra stebima ir filmuojama.
6.    Rūkyti patalpose (yra priešgaisrinė signalizacija). Už rūkymą patalpose bauda 100 eur.
7.    Sodyba įsikūrusi saugomoje teritorijoje, todėl negalima laužyti medžių, deginti laužų neleistinose vietose, skinti retų miško ir vandens augalų, leisti fejerverkų (LR ir ŽNP taisyklės).
8.    Sodybos teritorijoje galioja tylos valandos. Už triukšmą po 23 val. iki 7 val. atsako užsakovas;